Home

BCademy: trainingen, workshops en presentaties over leiderschap, samenwerking, change management en supply chain management voor managers en professionals binnen logistiek, supply chain management, inkoop en facility management.

Binnen genoemde vakgebieden zijn veelal professionals actief die na hun studie bedrijfskunde, logistiek, economie, of bijvoorbeeld facility management hun eerste baan hebben gevonden. Gedurende hun loopbaan ontdekken zij dat, naast vakinhoudelijke kennis en kunde, menselijk gedrag van cruciaal belang is voor het slagen van de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn. Een nieuwe wereld gaat voor hen open. BCademy helpt hen die wereld te verkennen en te ontdekken. En helpt hen vooral ook zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Van logistiek naar supply chain management. Of: hoe kan uw organisatie zich succesvol transformeren tot een volwassen organisatie op het gebied van supply chain management?

In grillige markten met lagere prijzen op tijd leveren, een grotere variëteit, meer innovaties, meer klant specifiek, omgaan met volume fluctuaties, minder af- en uitval en snellere terugkoppeling naar de klant.  Idealisme? Nee, Supply Chain Management!

BCademy heeft trainingen en workshops ontwikkeld voor lijnmanagers en directeuren die kennis willen maken met of zich verder willen verdiepen in supply chain management.

Onze trainingen, workshops en presentaties zijn gebaseerd op de leertheorieën van Kolb. Naast theoretisch onderricht vindt zelfreflectie plaats, wordt gediscussieerd met andere professionals en worden cases uitgewerkt. Een uitgebalanceerde aanpak die leidt tot een maximaal rendement.

Meer weten? Bel of mail Michel van Buren
mvanburen@blmc.nl / 06 18 81 30 50